דמוקרטיה בפעולה: בחירת נציגות הדיירים של בניין משותף

Neighbor Disputes

מה מייחד מגורים בבניין? אימוץ מגורים בבניין משמעותו כניסה לעולם שבו חללים משותפים משותפים וקבלת החלטות קולקטיבית היא הנורמה. זהו שילוב ייחודי של בעלות פרטית על בית והשתתפות קהילתית, שבו כל דייר ממלא תפקיד בעיצוב הסביבה שהוא קורא לה בית. בניינים משותפים מציעים את הקסם של אורח חיים עם תחזוקה נמוכה עם היתרון הנוסף של